چای زعفرانی سیاه
اکتبر 10, 2016
زعفران -5 گرمی
اکتبر 6, 2016

چای زعفرانی سبز

این محصول ترکیبی از برگ های چای سبز به همراه زعفران اصل هست که به صورت چای زعفرانی تی بگ عرضه می شود.

%da%86%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a8%d8%b2-%d8%b2%d8%b9%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c
%da%86%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a8%d8%b2-%d8%b2%d8%b9%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c