آیس تی زعفرانی ارگانیک
اکتبر 15, 2016
عسل زعفرانی
اکتبر 13, 2016

لیموناد زعفرانی تحت لیسانس ارگانیک اتحاده اروپا تولید می شود. فاقد مواد نگهدانده، فاقد شکر افزودنی می باشد. زعفران موجود در آن از نوع ارگانیک بوده و شکر مصرف شده از نوع گیاهی ارگانیک هست.