زعفران سرگل
اکتبر 2, 2016

زعفران نگین

این نوع زعفران در واقع گرانترین و با ارزش ترین نوع زعفران می¬باشد که دارای قدرت رنگ¬دهی بیش از 230 می باشد. این نوع زعفران را در اوایل فصل برداشت بدست می آید. وقتی که خامه (قسمت زرد رنگ) از کلاله های قرمز رنگ (که معمولا به صورت سه شاخه متصل به هم هستند) جدا گردد، زعفران نگین بدست می آید.

neghin
neghin