زعفران پوشال
اکتبر 3, 2016
زعفران نگین
اکتبر 1, 2016

زعفران سرگل

زعفران سرگل در واقع مرغوب¬ترین نوع زعفران در بازار است که از زعفران دسته تولید می-شود و تنها شامل قسمت قرمز رنگ کلاله است. برای تولید زعفران سرگل، زعفران دسته را از انتهای قسمت قرمز رنگ کلاله با انگشت دست یا قیچی بریده و از سایر قسمت¬ها جدا می¬کنند تا زعفران کاملا خالص و قرمز حاصل شود. قدرت رنگ دهی سرگل حدود 230 می باشد.

sarghol
sarghol