برنح طارم عطری فریدونکنار 1 kg
می 8, 2020
پکیج زعفران
نوامبر 16, 2016

دانستنی های زعفران

دانستنیهای زعفران

1پیشگفتار
2فصل اول: تاریخچه زعفران
3فصل دوم: خواص درمانی زعفران
2-1. تقویت قوه جنسی در مردان و زنان
2-1-1. ناتوانی جنسی مردان
2-1-2. ناتوانی جنسی زنان
2-2. تقویت بینایی چشم
2-3. ضد افسردگی
2-4. کاهش درد قاعدگی
2-5. درمان آلزایمر
2-6. خاصیت ضد سرطان
2-7. خاصیت ضد حاملگی
4فصل سوم: وضعیت تجارت زعفران
3-1. زعفران ایران
3-2. کشورهای دیگر تولید¬کننده زعفران
3-2-1. اروپا
3-2-23. زعفران افغانی
3-2-3. زعفران کشمیری، مراکشی، چینی و نیوزیلندی
3-3. مناطق تولید زعفران در ایران
3-4. انواع گونه¬های زعفران ایران
3-5. تشخیص زعفران¬های تقلبی
3-6. انواع زعفران موجود در بازار
3-6-1. زعفران دسته
3-6-2. زعفران سرگل
3-6-3. زعفران پوشال
3-6-4. زعفران نگین
3-7. استاندارد زعفران در ایران
3-7-1. ویژگیهای حسی و فیزیکی
3-7-2. آلاینده های فلزی
3-7-3. ویژگیهای شیمیایی
3-7-4. ویژگیهای ظاهری دیگر
3-83. نحوه مصرف زعفران
3-8-1. روش گرم
3-8-2. روش سرد
5فصل چهارم: زراعت زعفران
4-1. آب و هوا و خاک
4-2. آماده سازی بستر کاشت
4-3. آبیاری
4-4. حذف علفهای هرز
4-5. کود دهی
4-6. برداشت زعفران
6فصل پنجم:22 نوع غذای زعفرانی از 10 کشور مختلف
5-1. غذاهای زعفرانی ایرانی
5-2. غذاهای یونانی
5-3. غذاهای لبنانی
5-4. غذاهای ایتالیایی
5-5. غذاهای اسپانیایی
5-6. غذاهای فرانسوی
5-7. غذاهای کشمیری و هندی
5-8. غذاهای ترکی
5-9. غذاهای افغانی
5-10. غذاهای مراکشی
منابع