زعفران چیست

زعفران یک گیاه چند ساله است که می¬توان حدود 7-5 سال بهره¬برداری کرد. ارتفاع این گیاه 15-10 سانتیمتر بوده و دارای برگهای سوزنی و نیزه¬ای شکل کشیده می¬باشد. گلهای آن به رنگ زیبای ارغوانی پر رنگ است که معمولا به شش قسمت منتهی می¬شود که در داخل آن سه عدد پرچم (آلت نر) و خامه (Style) و کلاله (Stigma) و تخمدان (آلات ماده) قرار دارد. خامه دراز گل زعفران منتهی به کلاله سه شاخه¬ای می شود که این کلاله به رنگ قرمز معروف به زعفران می¬باشد که زعفران مرغوب و با ارزش معروف به زعفران نگین و زعفران سرگل از آن بدست می¬آید.

topsafferan
70