به گروه تخصصی تاپ زعفران خوش آمدید

ما افتخار آن را داریم که در گروه تخصصی ما با تجربه ترین متخصصین زعفران از اساتید دانشگاه، کارشناسان و زعفران کاران حضور دارند. ما به طور مستقیم زعفران را از مزارع و از کشاورزان جمع آوری کرده و در کارگاه ویژه بهداشتی با بهره گیری از کارگرهای با تجربه زعفران را خشک و بسته بندی می کنیم. کلیه مراحل اجرایی کار از مرحله چیدن گل در مزرعه تا مرحله خشک کردن و بسته بندی کاملا بصورت دستی و بهداشتی انجام می شود. گروه کنترل کیفیت ما، زعفران را از نظر فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی کنترل کرده و در نهایت مرغوب ترین زعفران از نوع نگین، سرگل و پوشال را به مشتریان عرضه می کنند.
topSaffron
english-1